Képességfejlesztés

Szeretettel köszöntöm!
 

Horváth-Bialkó Bernadett vagyok óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, Komplex mozgásterapeuta.

Szerencsésnek tartom magam, hiszen azzal foglalkozhatom, amit igazán szívből szeretek és végzek. Jelenleg főállásban dolgozom egy óvodában, ahol lehetőségem van megtapasztalni, hogy a felgyorsult világ következményeként, sok kisgyermek képességeiben elmaradások vannak, ( magatartás probléma, figyelem hiánya, finommotoros készség, szobatisztaság, mozgás stb.)
Ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék több segítséget nyújtani a gyerekeknek, így 2021-ben az egri Eszterházy Károly főiskolán fejlesztőpedagógus szakon végeztem.

3-7 év közötti gyermekek komplex egyéni és csoportos fejlesztését végzem. Olyan gyerekekkel foglalkozom, akiknek egyes készség és részképesség területeken lemaradásaik vannak.
Folyamatosan fejlesztem saját magam is, azért hogy a fejlesztőpedagógiai munkámat konkrét módszerekkel kiegészítve még hatékonyabbá tehessem. 2021-ben elvégeztem Kulcsár Mihályné- Komplex mozgásterápia képzését, majd 2022-ben Deákné B. Katalin Iskola előkészítő- fejlesztő programját.


SZOLGÁLTATÁSAIM 


EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Mit fejlesztünk óvodában és kisiskolás korban? - A részképességeket! 

A részképességek azok az alapvető képességek, amelyek segítségével boldogulni tudunk a világban, szűkebb értelemben a gyerekek az iskolában. 

A fejlődés során bizonyos eltérések már utalhatnak egy későbbi probléma kialakulására, melyet idejében észlelve még az iskola megkezdése előtt korrigálni lehet. Ilyen az észlelés, a térészlelés, a testséma, az emlékezet, a figyelem, a számolás, a beszéd és a mozgás.

A fejlesztő foglalkozások célja, hogy hozzásegítsük a gyermekeket ahhoz, hogy könnyebben boldoguljanak az életben, a mindennapokban, és azt érezzék, hogy igen, ők is jók és ügyesek. És hogy a "képes vagy rá" érzéssel a zsebükben léphessen az élet porondjára.

2,5 éves kortól azoknak a gyermekeknek szeretnék hatékony fejlesztést nyújtani, akiknek beszédfejlődésben vannak lemaradásai illetve túl mozgékonyak és gondot jelent a közösségbe való beilleszkedés.

A foglalkozások időtartama 45 perc 

Árlista:

EGYÉNI KÉPESSÉG FELMÉRÉS/ FEJLESZTÉS 7000.-HUF

BTMN EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

(Szakértői vélemény alapján) 8000.- HUF

ISKOLA ÉRETTSÉGI FELMÉRÉS 8000.- HUF

PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY AZ ÓVÓDÁBAN MARADÁSHOZ 8000.- HUFISKOLA-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Egyéni és kiscsoportos, max. 4 fő.
Deákné B. Katalin eszközei és módszerei alapján felépített program.

 

Elsősorban a kognitív gondolkodáshoz és megismeréshez szükséges: észlelés, figyelem, emlékezet, számolás, nyelvhasználat képességek fejlesztése a fő feladat. Differenciáltan valósítja meg az átmenetet a játék világából a tanulás világába a rendszeresség és a fokozatosság által.

Intellektuális fejlesztés, mely 4 síkon halad: 

 ▪︎matematika
 ▪︎íráskészség fejlesztés
 ▪︎olvasási készség fejlesztése
 ▪︎probléma megoldó gondolkodás fejlesztés

Foglalkozások:
 ▪︎45 perc/ alkalom
 ▪︎Heti rendszerességgel ugyanabban az időben valósul meg
 ▪︎A meglévő ismereteket rendszerezi, bővíti és rögzíti
 ▪︎A szabálytudat fejlesztése folyamatos

 

 Az iskolaelőkészítő foglalkozás előnyei:

nagycsoportban bármikor, akár év végén is javasolt, a biztos iskolakezdés érdekében

minőségi időt kap a gyermek, hiszen 45 percben a figyelem csak rá irányul

a hiányzó részletek azonnali pótlása

a gyermek saját fejlődési ütemének megfelelően halad, hiányzás esetén nincs lemaradás

célirányos és hatékony segítséget kap a felmerülő hiányosságok esetén

személyre szabottan gyakorló óra beiktatására van lehetőség

az egyéni fejlesztő órák után a gyermek kiegyensúlyozottabbá, magabiztosabbá válik

Árlista:

EGYÉNI ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS 5500.- HUF

CSOPORTOS ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS 3500.- HUF


KMT- MOZGÁSFEJLESZTÉS

Kulcsár féle Mozgásterápia a tanulási és magatartási problémák megelőzésére és oldására szolgál. A mozgás az első kommunikációs eszköz a világgal való kapcsolatfelvételben. A mozgás fejlődése szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A mozgásra épülnek a humánspecifikus kommunikációs készségek, a beszéd és az írott beszéd, az olvasás és írás. Ha a mozgásfejlődés eltér genetikailag programozott rendjétől, az agy kérgi szintjén is akadályozott lehet az ingerületvezetés. Az idegrendszer éretlenségi tünetei lehetnek az írás, olvasás, számolási nehézség, figyelemkoncentrációs zavar, memóriazavar, magatartási zavar.

A mai gyerekek kevesebbet mozognak, mint korábban, a mozgás hiánya miatt pedig nem fejeződik be az idegrendszer érése 6-7 éves korra. Az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztések során a gyerekek előre tervezett, játékos feladatsorokon mennek végig. A fejlesztést egy állapot és mozgásvizsgálat előzi meg, mely biztosítja, hogy a gyermek a fejlettségi szintjéhez mérten, a legideálisabb fejlesztést kapja. Fontos, hogy időben felismerjük a nem megfelelő idegrendszeri fejlődést. Ami még fontosabb, hogy játékos formában fejlesztjük a gyermekeket, így játéknak fogják fel, nem pedig fejlesztésnek, ezáltal pedig sokkal hatásosabb. Számos módszertant ötvözve, az alapoktól kezdünk építkezni, amit akár az iskolában is folytatunk, nyomon követve őket fejlődésük legfontosabb szakaszában. Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát, ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné.

Milyen esetben tudunk segíteni?

Óvodás gyerekek számára:

 • késve indul a beszédfejlődés;
 • túl agresszív, verekedős, vagy éppen ellenkezőleg visszahúzódó, félénk;
 • nem szívesen rajzol, színez;
 • nem szívesen hallgat mesét;
 • 5 évesen is gondot okoz a vizelettartás;
 • nem szeret beszélgetni, esetleg kerüli a szemkontaktust;
 • mozgása, egyensúlyérzéke nem megfelelő;
 • kerüli a feladathelyzeteket;
 • szenzoros integrációs zavara van;
 • finommotorika fejlesztésre szorul;
 • iskola-előkészítés

Iskolás korú gyerekek számára:

 • az órán nem tud figyelni, koncentrálni, ficánkol;
 • nem emlékszik a tanultakra;
 • túl csendes, szorongó, vagy éppen ellenkezőleg már hiperaktív;
 • nem emlékszik az elhangzottakra;
 • tábláról nehezen másol;
 • diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia jeleit mutatja

HOGY NÉZ KI A GYAKORLATBAN A KMT-MOZGÁSFEJLESZTÉS?

A felmérés után fokozatosan, hónapról hónapra emeljük a gyakorlatsort kb. 8-10 mozgásos feladatból álló gyakorlatsorrá. A betanítás után legalább heti 5 alkalommal, rendszeresen végeznie kell a gyermeknek otthon! A szülő jelenléte ezért is nagyon fontos találkozások alkalmával, hogy lássa, mire kell az otthoni feladatvégzésnél figyelni.

A tornasor feladatai egymásra épülnek, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladnak. Egy- egy gyakorlatot addig érdemes végezni, amíg hibátlanul, könnyedén nem megy, és csak ezt követően áttérni a nehezebb feladatokra. E mozgásfejlesztés lényege az, hogy lehetővé tegyük a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát.

Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a hiányosságok pótlására. A mozgásterápia során olyan ingerekhez juttatjuk a gyermeket, amelyek segítenek az idegsejtek közötti hiányzó kapcsolat kiépítésében és a már meglévő kapcsolatok megerősítésében. Ahogyan az idegrendszer működése egyre jobb lesz, a részképesség-területek is jobban fognak működni, úgy mint a figyelem, észlelés, beszéd stb. A tanulás piramisnál már láthattuk, hogy hogyan épül egymásra a rendszer!

Árlista:

● 

KONZULTÁCIÓ/ FELMÉRÉS 8000.- HUF

● 

OTTHONI TORNASOR FELÍRÁSA/ BETANÍTÁSA 6500.- HUF


BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS:

Horváth-Bialkó Bernadett 

+3670/779-00-83