Képességfejlesztés kisiskolásoknak

Szeretettel köszöntöm! 

Tomasovszky Evelin vagyok, tanító, fejlesztő pedagógus, alkotó-fejlesztő mese-szakpedagógus.

Jelenleg főállású vállalkozó vagyok és gyermekek fejlesztésével, tanításával foglalkozom. Mindig örömmel töltött el a hivatásomban az, hogy segíteni tudok azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdenek (írás, olvasás, számolási nehézség, figyelemproblémák), lassabban haladnak társaiknál (az átlagos tempóval nem tudnak lépést tartani, tanulási szokásaik kialakulatlanok), ill. segítségre szorulnak szociális téren (társas kapcsolatok erősítése).

A meséket először 2015-ben hívtam segítségül a tanítási óráimon, mert sok volt a magatartás probléma, és szerettem volna a gyerekeket megnyugtatni egy biztonságos tér kialakításával. Ekkor szereztem gyakorlatot a mesélésben, ill., hogy mesehallgatóvá neveljem a rám bízott gyerekeket. 2019-ben szereztem meg az egri Eszterházy Károly Egyetemen az alkotó-fejlesztő mese-szakpedagógus diplomámat Boldizsár Ildikó szárnyai alatt. A módszert azóta is nagy örömmel használom elsősorban gyerekekre építve a foglalkozásaimat. Ezt a tudást tovább bővítettem Bajzáth Mária (Népmesekincstár Mesepedagógia megalkotója) és a Pompás Napok párosa, Deák-Zsótér Boglárka és Kormos Rebeka mese- módszertani anyagaival.

Mivel a fejlesztés a másik olyan terület, amivel szívesen foglalkozom, 2021-ben szintén Egerben végeztem el a fejlesztő pedagógus képzést, ami azóta is aktív tevékenységem az alsó tagozatos gyerekekkel a mindennapokban. Ennek remek kiegészítő képzése volt Budapesten Béres Mária Montessori Módszere, amely játszva engedi felfedezni a gyerekeknek saját magukat, képességeiket, hatékonyan és stresszmentesen, különféle izgalmas tanulássegítő eszközökkel.

Fontos számomra a folyamatos önképzés, hogy munkámat minél nagyobb hozzáértéssel és hatékonyan tudjam végezni.

Szolgáltatásaim

Egyéni képességfejlesztés

Csoportos képességfejlesztés (max. 4 fő)

Az iskolába érkezés után a gyermek több olyan feladattal, szabállyal és szokással találja magát a szemben, ami addig számára ismeretlen terület volt. Nehéz lehet az átmenet az iskola és az óvoda között, valamint a már iskolás gyermek esetében is felmerülhet többféle tanulási nehézség.

Van olyan kisgyerek, aki könnyedén veszi az akadályokat és hamar be tud illeszkedni, azonban sok olyan gyermek is van, akiknek ez sokkal nehezebben megy.

Az iskolás gyerekeknél pedig gondot okozhat, ha egy-egy képessége elmaradást mutat, hiszen így több kudarcélmény érheti, elvesztheti motivációját az iskola és a tanulás iránt is.

Mi állhat a háttérben náluk?

Szociális helyzet, hátrányos helyzet, részképesség zavar, koncentrációs -és figyelemzavar, magatartás problémák, beilleszkedési problémák, ill. BTMN megállapítottsága szakértői vélemény alapján.

Hogyan segíthetünk?

A fejlesztő foglalkozások célja, hogy a gyerekek önbizalmát, önbecsülését növeljük, kedvet kapjon a tanuláshoz, megfelelő stratégia kiválasztásával. Fontos a differenciált feladatvégzés. Életkori sajátosságaikat és érdeklődési körüket figyelembe véve segítsünk nekik abban, hogy minél előbb fel tudják venni az iskolai ritmust, és találják meg magukat is ebben a folyamatban, valamint kialakuljanak a helyes tanulási szokásai. A megfelelő technikákkal segíteni az iskolás gyermek haladását, kognitív képességei fejlesztését (emlékezet, gondolkodás, észlelés, nyelvhasználat, számolás)

Ez hozzásegíti őket a sikerélményekhez, szorongásmentes, maximális érzelmi támogatás nyújtása mellett.

Fontos számukra a folyamatos pozitív visszajelzés, a dicséret, jó tulajdonságainak kiemelése, olyan feladatok adása, amit biztosan meg tud csinálni, hiszen ebből merítenek további erőforrásokat.

6 éves kortól azoknak a gyerekeknek szeretnék segíteni, akiknek a fent említett problémák valamelyike vagy akár több is, fennáll.

Csoportos foglalkozás esetén max. 4 fő vesz részt az órákon.

A foglalkozások időtartama 45 perc.

Árlista


Egyéni képesség felmérés/ fejlesztés 7000.- HUF

BTMN egyéni képességfejlesztés (szakértői vélemény alapján) 8000.- HUF
● 

Csoportos képességfejlesztő foglalkozás: 3500.- HUF


Alkotó- fejlesztő mesefoglalkozás

A módszer kidolgozója dr. Boldizsár Ildikó, író, mesekutató, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer megalapítója és Bajzáth Mária, a Népmesekincstár Mesepedagógiás módszer kidolgozója. Munkámat az ő tudásanyaguk határozza meg.

A mesék az életre nevelnek és tanítanak. Segítenek eligazodni az élet sűrűjében, megoldást kínálnak minden élethelyzetre, ugyanis minden élethelyzetnek van mesebeli párja. A mesékkel való bensőséges kapcsolat gyógyít, mert a megfelelő én-mese kiválasztásával megoldhatjuk érzelmi, fizikai, szellemi szinten zajló problémáinkat is. A mese mindenkire jó hatással van, aki nyitott szemmel és füllel hallgatja.

A mesefoglalkozásokat a gyerekekre szabottan alakítom ki, melynek több célja is van. A gyermek a mesék által megismeri az őt körülvevő világot, számára biztonságos módon "érintheti meg" mind a valóság, mind pedig a láthatatlan dolgokat, hiszen csak annyit képzel el, amennyit be is tud fogadni. Az óvodás és iskolás korosztály számára nagyon fontos a mesék ismerete, a mesehallgatás, esti mesemondás, beszélgetések a szülővel, hiszen ez alapozza meg érzelmi életét, kielégíti a gyermek biztonságvágyát, biztonságosan tud kötődni általa, s felnőttkorára is kihatnak ezek a gyermekkorban átélt pillanatok. Ezek által válhat lelkileg egészséges gyermekké, majd felnőtté, és ő is továbbadhatja ezt a tudást.

Vajon mi kerül egy-egy gyermek képzeletbeli tarisznyájába? Milyen tudást, örökséget kap édesanyjától, édesapjától, nagyszüleitől? A mesék nyelvén ezeket hívjuk hamuba sült pogácsának, amit útravalóul kapnak a világot felfedezni induló legények és leányok.

A mesefoglalkozások célja:

- érzelmi intelligencia fejlesztés

- képzelet, fantázia fejlesztése

- kreativitás fejlesztése

- együttműködés, társas kapcsolatok építése

- mesehallgatóvá nevelés

- szókincsbővítés

- finommotorika fejlesztése

- intelligencia területek fejlesztése, aktiválása (matematikai-logikai, zenei, nyelvi, téri, testi kinesztéziás, naturalista, interperszonális-embertársak megértése, intrapszichés- önismeret, motiváció; spirituális – láthatatlan világ érzékelése, egzisztenciális)

- önmagunkért megtanulni kiállni

- érzékszervek tisztítása, bekapcsolása (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés)

- mozgáskoordináció, téri tájékozódás fejlesztése népi játékok által

A mesefoglalkozások pozitív hatása, hogy általa a gyermek kiegyensúlyozottabbá és magabiztosabbá válik. Kiváló kiegészítője az iskolaelőkészítő foglalkozásoknak, egyéni és csoportos fejlesztéseknek.

A mesefoglalkozások 45-60 percesek, csoportos formában szerveződnek. Min. létszám 5 fő, max. 10 fő.

ÁrlistaCsoportos mesefoglalkozás: 3500.- HUFBŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS:

 TOMASOVSZKY EVELIN 

+3630/743-87-38