GYERMEK FOGLALKOZÁSAINK


Mozgásfejlesztő gyermekjóga

(4-8 éves korig)

A mozgás elválaszthatatlan az élettől. Sajnos a mai gyermekek életmódja mégis nagymértékben mozgásszegény (ülnek utazáskor az autóban, ülnek otthon a számítógép vagy a tévé előtt, a telefonon és mindenféle kütyükön játszva). Emiatt egyre több gyermeknél tapasztalhatóak atipikus fejlődési sajátosságok, mozgásban tapasztalható eltérések. Fontos lenne, hogy a gyermekeket elegendő inger érje minden észlelési területen, elősegítve a szenzoros integráció minél magasabb szintjének kibontakozását.

A mozgás gyakorlása mellett ugyanolyan fontos az elcsendesedés, pihenés tanulása is.

A mozgás legmagasabb foka, a teljes mozdulatlanság.

Az egyetlen olyan mozgásfejlesztő foglalkozás, ahol a relaxáció is hangsúlyos szerepet kap, mindezt egy pozitív taktilis élménnyel párosítva.

A mozgásfejlesztő gyermekjóga foglalkozásokon szerepet kapnak az olyan (ma már feledésbe merülő) értékek is, mint az empátia, együttműködés, egymás tisztelete, elfogadása.

A gyermek abban fejlődik, amit szeretettel csinál.

Ezért fontos, hogy a mozgást örömteli, felszabadult kikapcsolódásként élje meg, nyugodt, barátságos légkörben.

Mikor segíthet a mozgásfejlesztő gyermekjóga?

• Szorongás, teljesítménykényszer

• Beilleszkedési nehézségek

• Egyensúly problémák, ügyetlen mozgás

• Hibás beszédfejlődés

• Alvásproblémák

• Izomtónus rendellenesség


Hogyan vehet részt gyermekem a foglakozáson?

• Mozgásfelmérés során kiderül, hogy hol vannak az esetleges gyengébb területek, amelyek fejlesztésre szorulnak.

• A rendszeres mozgás támogatásához otthoni gyakorlatsorokat ajánlok, amelyek segítik a gyermek fejlődését.

• Szükség esetén kis létszámú (max. 6 fő) mozgásfejlesztő gyermekjóga órán való részvétel, amely a jóga és a taktilis/vesztibuláris élmények csodás kombinációja. 

Oktató: Rádi Judit

Elérhetőség: 0630/659-60-90

Időpont: szerda 17:00

Ár:  5000.-HUF /alkalom


Manó tánc

A Manó tánc elsődleges célja, a gyermekek esztétikus testalkatának kialakítása, mozgáskészségük és ritmusérzékük fejlesztése koreográfiákkal, játékos gimnasztikával, felhasználva a tánc adta lehetőségeket.  Célunk, hogy egészséges, jó mozgáskoordinációval rendelkező, magabiztos és nyitott személyiségű gyermekeket neveljünk, felhasználva a tánc adta lehetőségeket. Szeretnénk a gyermekekkel megszerettetni a sportot és a táncot, kialakítani és fenntartani a mozgás iránti vágyat. Korosztály 3-6 éves korig. Bejelentkezés szükséges!

Oktató: Almásiné Kléri Beáta 

Elérhetőség: 0630/577-0893 

Időpont: hétfő 16:45-17:30
               hétfő 17:30-18:15

Ár: 7000.- HUF / hónap


Tudorka Tanoda ovi- és baba angol

Ha szeretné, hogy gyermeke angolul játsszon, énekeljen, mondókákat mondjon és megszeresse az idegen nyelvet, jelentkezzen hozzánk és legyen játék a tanulás! 

  • játékos szótanulás
  • kreatív fejlesztő feladatok
  • mozgással kísért tevékenységek 
  • dalok mondókák 
  • 3-6 éves korosztály

Oktató: 

Elérhetőség: 0670/328-81-70

Időpont: kedd 16:30-17:15 
                 kedd 17:15-18:00

Baba-mama angol: hétfő 9:30-10:15

Ár: 8500.- HUF / hó


Csoportos TSMT terápia 

Vass Klaudia vagyok, óvodapedagógus végzettséggel és TSMT terapeuta.

Csoportos TSMT Terápiáról egy kicsit bővebben:

A terápiát egy Longitudinális Komplex vizsgálat előzi meg.

A LongiKid vizsgálat egy neuro-szenzomotoros állapotmegismerő vizsgálat, mely alkalmas az idegrendszer (IR) egyes területeinek összehangolt működését megfigyelni. Azt figyeljük meg a mozgáson keresztül, hogyan működik a gyermek idegrendszere.

A csoportos torna azoknak ajánlott, akik elérik az Idegrendszer érettség és Mozgás érettség területén az 50-75%-os szintet, ám a Kognitív terület figyelmi részén 75% alatt teljesítenek.

A csoportos tornának az egyik alapvető feltétele, hogy a résztvevő gyerekek együttműködőek legyenek, és képesek legyenek 4-8 fős csoportban önállóan, vagy kevés segítséggel dolgozni.

Egy-egy csoport 4-8 főből álló, homogén, azonos tudásszintű gyerekekből áll, így személyre szabott tréningek megtanulására alkalmas.

A tréningek rendszerint a tanév rendjét követik, így szeptembertől júniusig érdemes a gyermeket a látványos eredmények érdekében beíratni. 

A tréningek kéthetente nehezednek, és a feladatok is tréningsorról tréningsorra változik.

A csoportos Tsmt-terápia céljai:
- utánzási képesség fejlesztése: szeriális és koordinált formában 2,4,8 ütemű feladatok

- terhelhetőség (45-90 perc)

- a mozgás és a beszéd szinkronjának és közös ritmusának kialakítása
- szociális interakciók minőségének javítása
- belső kontrollok kialakítása
- probléma felismerés és megoldás kialakítása
- a  sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek fejlesztése

A nagymozgások, a figyelem jobb irányíthatósága, a szenzomotoros szinkronok, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás, az egyidejű többcsatornás figyelemfejlődését is elősegítik, e készségek és képességek a sikeres iskolai beválás nélkülözhetetlen alapját képezik.


Terapeuta: Vass Klaudia

Elérhetőség: +36304029722

Időpont: kedden és csütörtökön délután, előzetes egyeztetés szerint 

Ár:
Longikid vizsgálat, bemeneti mérés 15.000 HUF

TSMT terápia bérlet 40.000 HUF.-/8 alkalom

TSMT terápia 5.500 HUF.-/alkalom
Szakvélemény kiállítása 4000 HUF.-/darab