Gyógypedagógiai foglalkozások

Bemutatkozás

Balázs Judit gyógypedagógus vagyok.

Tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai karán végeztem. 15 éve foglalkozom 0-18 éves korú gyermekek különböző tanulási és viselkedés problémáinak feltárásával, javaslatokat teszek a gyermekek megsegítésére, fejlesztésére az óvodai, iskolai ellátásban.

Az utóbbi években a korai intervenció témájában mélyültem el, amely 0-3-6 éves korú, különböző fokban megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátása a szülő aktív közreműködésével, tanácsadás a gyermek fejlődésével, nevelésével kapcsolatban.

A foglalkozások során hatékonynak bizonyultak a DSZIT terápia módszerei, ahol az érzékszervi-mozgásos-kognitív történések mellett kiemelt figyelmet szentelünk a lelki történéseknek is.

Kiegészítésként használom az RGM módszert. Az RGM vizuális, audio, kinetikus és taktilis bemeneteket használ a neuroplasztikus idegrendszeri folyamatok stimulálására a zene energiái segítségével. Stimulálja a kognitív és motoros funkciókat (pl. memória, koncentráció, végrehajtó funkciók, koordináció, egyensúly és motoros készségek), de emellett segítheti a testtudatosság, az önértékelés és a szociális képességek fejlődését

Célom a gyermekek kreatív erőinek felébresztése, hogy aktív, örömteli interakciók sorozatán keresztül érlelhessék azokat a funkcióikat, amelyek még nem működnek megfelelően.

☆ 

SZENZOROS INTERGRÁCIÓS TERÁPIA (DSZIT)

Szenzoros tüneteket, észlelési, tanulási magatartási problémát mutató gyerekeknek ajánlott csecsemő, kisgyermek, és iskolás korban.

Szenzoros-mozgásos játékterápia, amely ingerrel látja el az egyensúly, a bőr és a mélyérzékelő rendszert, közben pedig az érzékeléseket hasznosan rendezi. Nondirektív terápia, ahol a gyermek választ eszközt.

Az egész személyiséget támogatja, hogy képessé váljon saját harmóniáját kialakítani önmagán belül és az őt körülvevő világgal szemben egyaránt. Mindez a magabiztosság, és a környezet kompetens kezelésének élményében reprezentálódik.

Gyakran tapasztalható szenzoros nehézségekre utalhatnak:

• figyelmét, beszédértését zavarják a háttérzajok

• gyakoriak az ismétlődő mozdulatok, tapogatja, forgatja a tárgyakat, vagy éppen nem szereti a tárgyakat megfogni, nem szereti a különböző anyagokat ( textilek, homok, gyurma, a kezére kerülő ételek), textúrákat

• gyakran jár lábujjhegyen

• nem figyel a fájdalomra, a hőmérsékletre, nem jelzi azokat

• koordinációs problémák

• szokatlanul magas, vagy alacsony az aktivitási szintje

• nehézséget jelentenek számára a tevékenységek közötti átmenetek, a beszédtémák váltása (nem megy az árral)

• fél a magasságtól, a térben mozgástól (hintától, libikókától vagy mászókától)

• bántalmazásnak éli meg, ha valaki véletlenül meglöki, hozzáér, nem szereti, ha az arcához, a kezéhez, a testéhez érnek, vagy valamilyen más inger éri; nem szereti pl. a fogmosást, az arcmosást, a köröm- és a hajvágást; nem hajlandó felvenni bizonyos ruhákat, másokhoz viszont ragaszkodik;

• figyelme rövid idejű, könnyen elterelődik

• érzékeny a hangokra, a szagokra és az ízekre

RGM –RITMUS-GONDOLKODÁS-MOZGÁS

A Ronnie Gardiner Módszer egy multiszenzoros terápiás és fejlesztő módszer, amely a ritmus és a zene segítségével stimulálja az idegrendszert, tréningezi az idegpályákat. A módszer lényege, hogy egyszerre használ auditív, verbális, vizuális, taktilis és mozgásos ingereket. Fejleszti a motoros és kognitív képességeket, a memóriát és a koncentrációt.

Alapvetően egy neurológiai fejlesztő módszer, de terápiásan többet ad annál, hiszen fejleszti az önismeretet, segít az elakadások meglépésében, a problémákkal való megküzdésben, és a terápiás térben olyan tapasztalatokat, eszközt nyújt, amik segítségével az egyén kontrollt szerez az élete fölött.

Az egyéni foglalkozásokon felkínált eszközök megfelelő ingerekkel látják el az egyensúly, a bőr és a mélyérzékelő rendszert, közben pedig az érzékelések hasznosan rendeződnek. Hatására a gyermek képessé válik saját harmóniáját kialakítani önmagán belül és az őt körülvevő világgal szemben egyaránt.

Az RGM-et alkalmazzák például demencia, ADHD, az autizmus, a tanulási zavarok kezelésében, de ezek mellett hasznos eszköz az általános iskolai környezetben vagy az egészséges öregedés esetében is.

Oktató: Balázs Judit

Elérhetőség: 0670/2382911

Időpont: szerda délutánonként

Ár: 8000.- HUF / alkalom /45-60 perc

☆ 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS, TANÁCSADÁS

A DSZIT foglalkozásokat minden esetben megelőzi a szülővel való alapos beszélgetés, helyzetfeltárás. Melynek során lehetőségünk van meghatározni, hogy a gyermek milyen szenzoros feldolgozási mintázattal rendelkezik. Az így nyert információk összefüggéseire alapozzuk a terápiát.

Az állapotfelmérés terápia nélkül, tanácsadás céljából is igénybe vehető.

Oktató: Balázs Judit

Elérhetőség: 0670/2382911

Ár: 15 000.- HUF / alkalom